Koolitus

Positsioonid

Koolitusprogramm "Eksistentsiaalne teraapia

Humanistliku ja eksistentsiaalse psühhoteraapia instituut (HEPI) asutati 1995. aastal Vilniuses. Alates 1996. aastast tegutseb instituut Birštonases.
Instituudi põhieesmärk on eksistentsiaal-fenomenoloogilise psühholoogia ja teraapia arendamine, samuti selle valdkonna koolitusprogrammide koostamine ja läbiviimine.
2015. aasta juunis andis Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EPA) koolituse akrediteerimiskomitee instituudile Euroopa Psühhoteraapia Akrediteeritud Koolitusasutuse (EAPTI) staatuse.
Instituudi elus on põhikohal rahvusvaheline kaheetapiline (baas- ja kutsetase) koolitusprogramm “Eksistentsiaalne teraapia”. See programm vastab oma sisult ja mahult (sh üliõpilaste iseseisev töö) Euroopa psühhoterapeudi tunnistuse nõuetele.

https://hepi.lt/en/category/training-programmes/